Proefschriften

Na het afronden van een universitair onderzoek en het schrijven van een proefschrift komt onherroepelijk het moment dat er over de vormgeving kan worden nagedacht. De omslag van een proefschrift is een belangrijk visitekaartje voor de promovendus. Vaak zijn de ideeën daarover wel al aanwezig maar helpt het om met een ontwerper om tafel te gaan zitten.

Maartse Hazen ontwerpt de omslag van een proefschrift en de daarbij benodigde uitnodiging voor de verdediging van de doctorstitel.

000