Nut’tig leren voor iedereen

In 2009 opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien de tentoonstelling “Nut’tig leren voor iedereen – 225 jaar Nut en onderwijs” in het Nationaal Onderwijsmuseum (toen nog in Rotterdam). Deze tentoonstelling werd ingericht ter ere van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen.

In de tentoonstelling werd het 225-jarig bestaan van het Nut voor het voetlicht gebracht. Het Nut heeft zich in afgelopen twee eeuwen onder andere ingezet voor het geven van volksonderwijs, het opleiden van onderwijzers en onderwijzeressen, het stichten van volksbibliotheken en het oprichten van spaarbanken. Mede dankzij initiatieven van het Nut werd basisonderwijs bereikbaar voor iedereen. Leren lezen, schrijven en rekenen en een ‘deugdzaam ‘en spaarzaam leven leiden moesten voor het ‘gewone’ volk mogelijk worden. Een samenleving met ‘nuttige’ burgers was steeds het doel van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. De originele 19e eeuwse educatieve Nutsprenten waren onderdeel van de tentoonstelling en verschenen ter gelegenheid in het boek “Leerzame Prentjens voor de Jeugd”.

Maartse Hazen verzorgde de vormgeving van de tentoonstelling waarbij onder andere een oude archiefkast in zijn geheel werd overgeheveld vanuit het hoofdkantoor van het Nut in Edam. 

000