Het Ithaka-project

Het Ithaka-project is een project voor jongeren die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in de maatschappij. Door intensieve begeleiding en een gezamenlijke zeilreis worden ze gemotiveerd positief naar zichzelf te kijken.

Het bijbehorende boek is vol verhalen van en over jonge mensen die op zoek zijn naar wat hen werkelijk raakt. Niet door de druk van buitenaf, maar omdat ze het zelf hebben gekozen.

In opdracht van Stichting Het Ithaka-project Rotterdam maakte Maartse Hazen het omslag-ontwerp en illustreerde het binnenwerk.

000