home

  • BAGGER! Het begin van de Nederlandse geschiedenis.

    Van 30 september 2018 t/m 20 januari 2019 is in Museum Jan Cunen in Oss de expositie Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis te zien. In deze expositie staat de archeologische vindplaats Kessel (Lithse Ham) in de gemeente Oss centraal. Kessel ligt aan de Maas en vormt samen met de nabijgelegen vindplaats Over de Maas (Moordhuizen) de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Bij baggerwerkzaamheden zijn en worden hier enorme hoeveelheid archeologisch materiaal naar boven gehaald waaronder zwaarden, schilden en helmen, bijlen, sieraden, gordelhaken, ketels, munten, aardewerk, dierlijk botmateriaal en menselijke skeletresten met duidelijke sporen van geweld. Daarnaast zijn tientallen tuf- en kalkstenen bouwfragmenten gevonden. Veel van de vondsten stammen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd (50 v. Chr. – 450 na Chr.).

    In de tentoonstelling Bagger! worden de verschillende verhalen die bij de vondsten horen verteld. Daarnaast worden de vondsten met de vroegste historische bronnen over onze streken verbonden. Daaruit rijst een opmerkelijk beeld: een grindgat aan de Maas lijkt in meerdere opzichten het begin te vormen van de geschreven geschiedenis van Nederland in het algemeen en Brabant in het bijzonder.

    Maartse Hazen ontwerpt in samenwerking met Bureau Tijdlijn de tentoonstelling en het bijbehorende leadbeeld.

    maartsehazen